Aylık Arşivler: Mart 2018

1. Rezervuar satın alırken nelere dikkat etmeliyim?İlk önce TSE tarafından belgelendirilmiş olmasına dikkat edilmeli. Bunun dışında servis ağının geniş olması, yedek parçanın bol bulunur ve uygun fiyatlı olması önemlidir. Ayrıca en önemli noktalardan biri de su tüketiminin az olmasıdır. 2. Kullanacağım rezervuar su tasarrufuna nasıl katkıda bulunur?Parça kalitesi, su kaçaklarını önlemek için en önemli etmendir. […]

  Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki artık pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine Bina Pis Su Tesisatı denir. Hıfzıssıha kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması zorunludur. Çatılar, balkon, avlu gibi yüzeylere düşen yağış sularını toplayıp yağış kanalına, yağış kanalı olmayan […]

Yangın tesisatı döşenmesi, yangın söndürme sistemlerinde istenen verimliliğin sağlanabilmesi için son derece dikkat edilmesi gereken uygulamalardır. Bir binada yangın tesisatının bulunması; yapım aşamasında pratik kullanılabilirliği, yangın anında yeterli basınç ve debide su verebilmesi gibi faktörler dikkate alınmamışsa yeterli olmayacaktır. Yangın tesisatının istenen oranda etkili olması için yapımından önce ve sonra bazı noktalara son derece dikkat […]

Ahşap (Masif); yüzyıllardır kullanılan bu doğal malzeme mekana sıcaklık kazandırır. Ahşabın diğer üstün özellikleri ise hoş bir dokunma hissi yaratması, hava alma özelliği sayesinde sağlıklı olması ve görsel açıdan diğer malzemelerle kolay uyum sağlayabilmesidir. Zayıf yanı ise çok nemli, çok kuru ortamlardan ve darbelerden etkilenmesidir. Mutfağın tezgah bölümünde akçaağaç ve meşe gibi çok sert ağaçlar tercih […]

Çevreyle olan duyusal etkileşimimiz , ışık ve renk uyaranlarının oluşturduğu görsel algılamalarımıza dayanmaktadır.  Renklerin psikolojik etkileri,  insanın zihinsel aktivitelerini, fiziksel performansını, psiko sosyal durumunu etkilemektedir.Yarattıkları  ışık şiddeti, doygunluğu ve renk tonu iç mekan algısında önemli rol oynamaktadır. Her şeyiyle aynı olan bir mekanda yalnızca renkler hatta rengin tonları değiştirilerek çok farklı atmosferler yaratılabilir. Renklerden estetik […]

Sıhhi Tesisat Boruları Montajında Dikkat Edilecek Hususlar Erişilebilirlik Su borularının kullanma ömrü, yapıların ömrüne göre kısadır. Çeşitli nedenlerle arızalanması, onarım ya da değiştirme gereksinimi duyulması mümkündür. Su borularına kolayca ulaşılabilmesi için mimari tasarım sırasında önlemler alınmalıdır. Bu maksatla boru ve tesisat bacaları yapılması doğru olur. Estetik Borular açıkta ve gömme (ankastre) olarak döşenebilir. Açıkta döşenen borular […]

Sıhhi Tesisat ve Önemi Sıhhi tesisat, yapı için gerekli olan suyun temini, depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içerir. Temiz su tesisatı bina içerisinde su kullanımı için 25 mm boru ile döşenir. Pis su bina içerisinde kullanılan suyu kanalizasyona iletmek için daire sayısının […]

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak iş kazalarının önüne geçilmesi amacı ile alınan tedbir ve önlemlere “İş Güvenliği” denir. İş güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirler çalışanları ve işletmeleri tehlikelerden korurken verimliliğe de olumlu yönde katkı sağlar. Son yıllarda yaşanan hızlı sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan çalışanların güvenliğiyle ilgili sorunlar iş güvenliğinin önemini daha da artırmıştır. Ülkemizde […]