sıhhi tesisat

Pis Su Tesisatı

 

Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki artık pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine Bina Pis Su Tesisatı denir.

Hıfzıssıha kanununun 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması zorunludur.

Çatılar, balkon, avlu gibi yüzeylere düşen yağış sularını toplayıp yağış kanalına, yağış kanalı olmayan yerlerde de uygun bir alana akıtan sistemlerde pis su tesisatının bir kısmını oluştururlar.

İyi yapılmış pis su tesisatının özellikleri

  • Pis ve kirli suları en çabuk ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşımalıdır.
  • Koku gaz ve böceklerin pissu borulardan binaya geçmesi önlenmelidir.
  • Boruları hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır.
  • Boruları dayanıklı olup çabuk kırılmamalı, yapının esnemesinden ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.

Yazar Hakkında

İlgili Gönderiler

Cevap Veriniz

Cevap Veriniz

E Posta Hesabınız Paylaşılmayacaktır.