Çevreyle olan duyusal etkileşimimiz , ışık ve renk uyaranlarının oluşturduğu görsel algılamalarımıza dayanmaktadır.  Renklerin psikolojik etkileri,  insanın zihinsel aktivitelerini, fiziksel performansını, psiko sosyal durumunu etkilemektedir.Yarattıkları  ışık şiddeti, doygunluğu ve renk tonu iç mekan algısında önemli rol oynamaktadır. Her şeyiyle aynı olan bir mekanda yalnızca renkler hatta rengin tonları değiştirilerek çok farklı atmosferler yaratılabilir. Renklerden estetik […]